Aktualizacja: 09.02.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.1H.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 19 lutego 2016r.
3 Znak sprawy GP.6220.1.2015.KG
4 Data wydania 02-02-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 50-951 WROCŁAW
WROCŁAW

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy INSTYTUT OZE SP. Z O.O.

STASZICA 1/115, 25-008 KIELCE
KIELCE

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP.6220.1.2015.KG
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice