Aktualizacja: 18.09.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 83/15
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew ikrzewów w granicach działek 696/1, 695 -rowy melioracyjne obręb Kunice
3 Znak sprawy RG 6131.94.2015
4 Data złożenia 17-09-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 2

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku dokumentacja fotograficzna, mapka z lokalizacją działek
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.94.2015, z dnia 18.09.2015r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji an zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice