Aktualizacja: 05.03.2014r.

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów/th>
1 Numer wpisu 1/14
2 Nazwa projektu dokumentu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierająych azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032"
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy oraz ich bezpieczne unieszkodliwienie
4 Data sporządzenia projektu dokumentu 30-09-2013
5 Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu AT GROUP S.A.
BYSTRZANOWSKI ŁUKASZ

KRUPSKI MŁYN 5, 42-693 KRUPSKI MŁYN
KRUPSKI MŁYN
273426581
6 Organ zatwierdzający projekt dokumentu RADA GMINY W KUNICACH

KUNICE , 59-216 KUNICE
KUNICE UL. GWARNA 1

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10 Uwagi brak

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice