Aktualizacja: 27.01.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 5/14
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 120/2 Spalona.
3 Znak sprawy RG 6131.5.2014
4 Data złożenia 30-12-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Pismo Starostwa Powiatowego w Legnicy RG 6131.4.2014, z dnia 21.01.2014r. -zgoda właściciela na wycięcie drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.5.2014, z dnia 27.01.2014r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice