Aktualizacja: 03.10.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 46/12
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 drzew nad brzegiem rzeki Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona.
3 Znak sprawy RG 6131.49.2012
4 Data złożenia 28-09-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

LEGNICA UL. RATAJA 32 , -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Dokumentacja fotograficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 6131.49.2012, z dnia 03.10.2012r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice