Aktualizacja: 03.07.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu GP1/12
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elktrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15 + 968 w miejscowosci Spalona gmina Kunice
3 Znak sprawy GP 6220A1.2012
4 Data złożenia 18-06-2012
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA
FIGIEL ALICJA

LEGNICA UL. GRUNWALDZKA 7/2, 59-220 LEGNICA
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu; - mapa poglądowa usytuowania planowanego przedsięwzięcia na terenie;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013,
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2012r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice