Aktualizacja: 15.11.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 61-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb Bieniowice
3 Znak sprawy RG 6131.61.2011
4 Data wydania 15-11-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 61/11
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 6131.61.2011, z dnia 15.11.2011r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice