Aktualizacja: 18.11.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG 44-1/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie
3 Znak sprawy RG 7635/44/2010
4 Data wydania 18-11-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG 44/10
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja RG 7635/44/2010, z dnia 18.11.2010r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice