Aktualizacja: 30.06.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 3/10
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach projektowanego obszaru górniczego "SZCZYTNIKI II" obręb Spalona
3 Znak sprawy GP 7625/3/10
4 Data wydania 14-06-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.

CHORULA UL. CEMENTOWA 1 , 47-316 GÓRAŻDŻE

531358851
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia Karta A2/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice