Aktualizacja: 06.05.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu A3/10
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kruszywa naturalnego piasku ze złoża naturalnego "Kunice - Patnów"
3 Znak sprawy GP 7625/3/10
4 Data złożenia 29-04-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu; - mapa poglądowa usytuowania planowanego przedsięwzięcia na terenie;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano decyzję o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kruszywa naturalnego piasku ze złoża naturalnego "Kunice - Patnów" nr GP 7625/03/10/11 z dnia 17 stycznia 2011r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji brak
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy Karta B1/10/11, karta 2/E/10
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice