Aktualizacja: 28.08.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 61/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wycinke 1 szt. topoli w granicach działek 133/2- 132/2 -obręb Spalona
3 Znak sprawy RG 7635/61/2009
4 Data złożenia 27-08-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O

RAWICZ UL. SARNOWSKA 18 A , -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Decyzja RG 7635/61/2009, z dnia 28.08.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na sadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice