Aktualizacja: 19.06.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 32/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka w 2 szt. drzew / jesion, lipa/ przy drodze powiatowej Nr 2197D - Spalona Bieniowice
3 Znak sprawy RG 7635/32/2009
4 Data złożenia 17-06-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 1, -
LEGNICA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku dokumentacja fotogtraficzna
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Deczyja R 7635/32/2009, z dnia 19.06.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice