Aktualizacja: 05.01.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG 4/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wycinka 2 szt. olch , 1 szt.dębu , samosiejek osiki w granicach działki 62/2 , 2 szt. samosiejek lipy 2odnogi jabłoni , 3 odnogi lipy w granicach działki 598 obręb Szczytniki nad Kaczawą.
3 Znak sprawy RG 7635/4/2009
4 Data złożenia 30-12-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG 7635/4/2009 , z dnia 05.01.2009r
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice