Aktualizacja: 17.05.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu RG46-1/07
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki
3 Znak sprawy RG7635/46/2007
4 Data wydania 17-05-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

JAWORZYŃSKA 199 , 59-220 LEGNICA
LEGNICA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia RG46/07
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice