Aktualizacja: 30.12.2006r.

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów/th>
1 Numer wpisu 1C
2 Nazwa projektu dokumentu STRATEGIA ROZWOJUGMINY KUNICE 2002-2017 - KUNICE ROZWOJOWĄ GMINĄ EKOLOGICZNĄ
3 Zakres przedmiotowy dokumentu
4 Data sporządzenia projektu dokumentu 26-03-2003
5 Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu BIURO "AGLOPROJEKT"
KOZŁOWSKI MAREK

LEGNICA, RYNEK 34, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
390556985
6 Organ zatwierdzający projekt dokumentu RADA GMINY W KUNICACH

KUNICE , 59-216 KUNICE
KUNICE UL. GWARNA 1

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji BRAK
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
10 Uwagi BRAK

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice