Aktualizacja: 12.10.2006r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG33/06
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wycinka drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie Rosochata
3 Znak sprawy RG7635/35/2006
4 Data złożenia 04-10-2006
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX"

ROSOCHATA 69, 59-216 KUNICE


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG7635/35/2006, nr wpisu 35/06
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogónych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice